<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Generalforsamling 2020

Hjerteforeningen Lemvig indbyder til

Generalforsamling

Torsdag den 30. januar 2020 kl. 19.00

Lemvig idræts og kulturcenter

Christinelystvej 8, 7620 Lemvig

  

Velkomst

 

Dagsorden for Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden skriftlig i hænde senest d, 22 januar 2020

Der vil blive serveret et let traktement

Efter Kaffen byder vi på et spændende foredrag. Omtale kommer snarest mulig

 

 

Med venlig Hilsen

Lemvig Hjerteforening

 

Praktiske oplysninger

Sted
Lemvig idræts og kulturcenter

Christinelystvej 8, 7620 Lemvig
Datoer
Torsdag 30. januar 2020 kl. 19:00
Kontaktperson
Formand: Bjarne leth
lemvig@hjerteforeningen.dk